HÍREK
Jogszabályváltozások 2009
2009. évi CXI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
TovábbTovább

VPOP tájékoztató
„Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2010. január 01-től a Vám-és Pénzügyőrség felé teljesítendő
Tovább

Hír archívum

  a legjobb megoldás

Telefon: +36 30 9365417 
Fax:+36 1 4052380
Postacím:

HU-1147. Budapest, Kerékgyártó u. 46/B.

E-mail:
Skype:ssn-info

  Termékdíjtartalom számlán történő feltüntetése

Kérdés: A számla valóságtartalmának megőrzése céljából elégséges, ha a kötelezően feltüntetendő „a… környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került” szöveget megcsillagozva, a számla alján megjegyzésként feltünteti az adózó, hogy „vagy megfizetésre fog kerülni az újrahasználható csomagolásra vonatkozó környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallási kötelezettség éves teljesítésekor”?

A Kt. 23. §-a, valamint a Kt. végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (továbbiakban: KtMr.) 14. § (1) bekezdése rendelkezik a termékdíj számlán való megjelenítéséről, mely szerint a kötelezettnek a számlában vagy a számla mellékletében fel kell tüntetni az ott meghatározott, az adott termékdíj-fizetésre vonatkozó szöveget. Ez alól kivétel a kézzel kiállított számla, valamint a kiskereskedelmi értékesítés.

A számlán feltüntetett szövegbe pl.: teljes termékdíj-fizetés esetén az alábbiakat kell feltüntetni:

  • az első kipontozott részbe díjtételenkénti feltüntetésnél a Kt. 1.-9. számú melléklete szerintieket kell figyelembe venni;
  • a második részbe a termékdíj azon összegét kell feltüntetni, amit a számla értéke tartalmaz.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfatv.) 70. § (1) bekezdése alapján a termék értékesítése során a környezetvédelmi termékdíj az általános forgalmi adó alapjába beletartozik. Fontos, hogy a termékdíjat közvetlenül az általános forgalmi adó felszámítását megelőzően kell a termék nettó árába beszámítani oly módon, hogy a termékdíj ne képezze az általános forgalmi adón kívül másnak az alapját. A Kt. 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban lévő kötelezettnek az első belföldi értékesítéskor az Áfatv. X. fejezetének jogszerű alkalmazása mellett a termékdíj számlán való megjelenítéséről is gondoskodnia kell. A termékdíj számlán való megjelenítése esetében, a KtMr. 14. § (1) bekezdésének a)-c) pontjai szerinti szövegekben a kötelezettnek – „a bruttó árból ............ Ft” szövegrészben - a számlán a Kt. 2. § (3) bekezdése szerint értékesítésre kerülő termékdíj-köteles termékek után fizetendő összesített termékdíjat kell feltüntetni, függetlenül attól, hogy az a teljes termékdíj-fizetéshez vagy termékdíj-kedvezményhez vagy termékdíj-mentességhez kapcsolódik.

Az újrahasználható termék első forgalomba hozatala során a KtMr. 14. § (1) bekezdés a)-c) pontjainak megfelelő szöveget, míg az újrahasználható termék első forgalomba hozatala utáni forgalomba hozatalkor ugyanezen jogszabályi hely d) pontja szerinti szöveget kell feltüntetni. A szövegben lévő múlt idő nem a termékdíj bevallására, illetve a bevallás során történő – termékdíj vámhatóság által vezetett, a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjában megjelölt számlára történő – befizetésre vonatkozik, hanem arra, hogy az első belföldi értékesítéskor a termékdíj KtMr. 14. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti számlán való megjelenítése, valamint az általános forgalmi adó alapjába való beszámítás megtörtént.

Vagyis az újrahasználható termék esetében (is) a termékdíj számlán történő feltüntetése az egyes értékesítések során, míg a termékdíj bevallása a Kt. 3. § (8) bekezdésének utolsó mondata szerinti gyakoriság szerint alkalmazandó.

A kérdező által említett esetben és egyéb más esetben sem lehet kötelezettség a KtMr. 14. § (1) bekezdéseiben meghatározott szövegen kívül - a termékdíj szabályozás szerint - más szöveg feltüntetése, de természetesen a kötelezett döntése alapján (pl: megcsillagozva a bizonylat alján megjegyzésként) feltüntethet egyéb „kiegészítő” szöveget, azonban a vámhatóság eljárásai során ezen „kiegészítő” szövegek nem bírnak relevanciával.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az Alkotmánybíróság által hozott 60/1992. (XI. 17.) Ab határozat értelmében a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény garanciális szabályainak mellőzésével hozott minisztériumi és egyéb központi szervektől származó, jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az ezekkel való irányítás gyakorlata alkotmányellenes. A fentiek alapján jelen intézkedésem tájékoztatásnak minősül, melynek jogi kötelező ereje bíróság vagy más hatóság előtt nincsen.

http://www.termekdijinfo.hu/vpop-taj/Lapok/termekdijtartalom_szamlan_torteno_feltuntetese_2009-09.aspx

<< Vissza

Kezdőlap   |   Magunkról   |   Szolgáltatás   |   Partnereink   |   Kapcsolatok   |   Hírek   |   Cégkereső   |   Deviza   |  

Copyright © 1997 - 2oo8. All rights reserved SSN Consulting Ltd.